Om företaget

TMV Miljöteknik AB startades 1991 i Skövde, som ett konsultföretag inom arbetsmiljöområdet. Affärsidén var från början att tillhandahålla kvalificerade yrkeshygieniska tjänster för olika industriella verksamhetsområden.

Sedan starten har en utveckling skett mot några specifika branschområden, t. ex. den polyuretantillverkande industrin, där TMV Miljöteknik bistår med sakkunskap inom arbetsmiljö och yttre miljö. En annan bransch som TMV har varit mycket aktiv är gjuterinäringen när det gäller arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljömätningar.

TMV Miljöteknik drivs idag av B-G Lilja, som är certifierad miljö- och yrkeshygieniker.