Kemikalier

Riskbedömning

En riskbedömning innefattar en bedömning av produktens farlighet och dess effekt på hälsa och miljö. Riskbedömningen kan vara ett effektivt verktyg vid produktval.

Kemiska arbetsmiljörisker

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar för just din verksamhet och utgår från de kemikalier som hanteras i verksamheten och ger förslag på en lämplig miljöstrategi.

Härdplaster/isocyanater

Vi genomför utbildning om risker vid arbete med kemikalier som klassificeras som allergener, exempelvis isocyanater enligt Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2014:43.